MSI-EL är en av Sveriges främsta leverantörer av installations- & service- tjänster. MSI är beläget ett stenkast från Motala Ström som namngett företaget.

MSI-EL – Motala Ströms Installations AB

MSI EL är en aktör som verkat i många år inom installationsbranschen och därmed skapat en både djup och bred erfarenhet. Tack vare den gedigna erfarenhet och kunskap vi skapat, har vi en stark plattform och position i vårt område – från Askersund i norr till Vadstenaregionen i söder. Vi är områdets främsta totalleverantör av installations- och servicetjänster både inom offentlig- och privat sektor.

Från projektering, konstruktion till färdig installation

Tack vare den lokala förankringen och vårt nära samarbete med våra uppdragsgivare, skapar vi goda förutsättningar till anpassade lösningar och konkurrenskraftiga priser. Allt från konstruktion och projektering till installation, service och underhåll. Våra kunder erbjuder mångfasetterade uppdrag som kräver unika egenskaper i ett brett spektra. Flexibiliteten och den samlade kunskapen är idag stor nog för att hantera alltifrån gamla tjänstegörande tåg till modern fiberoptik och framtidsanpassade projekteringar.

 

MSI-EL levererar installation-, service- och drifttjänster anpassade efter kundens behov och marknadens efterfrågan. Verksamheten bedrivs i enlighet med de kvalitetsföreskrifter, miljölagar och förordningar som gäller. Våra tjänster ska vara framtidsinriktade och återspegla samhällets elintensiva utveckling och enorma behov av säker drift.

1941 registrerade Motala Ströms Kraft AB företaget Motala Ströms Installation AB med initialt 30 anställda. ASEA stod som ägare till bolaget med 75% och resterande 25% ägdes av dåvarande platschef Verner Larsson. Verner Larsson övertog samtliga aktier 1950 och drev företaget vidare fram till sin död 1958.

Aktier och företagsledning övergick då till hans tre döttrar och företaget drevs som sterbhus fram till november 1973. Det här årtalet blev banbrytande och en milstolpe i företagets historia. Personalen fick möjlighet att överta företaget som ett av Sveriges första löntagarägda företag. Dessutom befann sig branschen i en tuff svacka och övertagandet skulle innebära en viss insats av aktiekapital samt sänkt lön för att så snabbt som möjligt stabilisera läget.

Efter några tuffa år gav det utdelning! Genom personalövertagandet växte det fram en anda av stort engagemang, lojalitet och ansvarstagande som är unikt. Sedan dess har företaget utvecklats mycket positivt med låg personalomsättning och stabil ekonomi och har idag ca 50 anställda

MSI-EL AB (Moderbolag)

Förvaltar rörelsebolagen samt fastigheter.
Styrelseordförande: Peter Bengtsson
VD: Peter Bengtsson

MSI-EL Motala Ströms Installation AB

(Elinstallationsverksamhet), startades 1941
Huvudkontor: Motala (Filialer Vadstena och Askersund)
Styrelseordförande: Peter Bengtsson
VD: Peter Bengtsson

MSI-JÄRN AB

(Butiksförsäljning av järn- och elartiklar), startades 2001
Butik: Kungs Starbyvägen 3, Vadstena
Styrelseordförande: Peter Bengtsson
VD: Peter Bengtsson

MSI-RÖR AB

(vvs-installationer), startades 2004
Styrelseordförande: Jörgen Larsson
VD: Peter Bengtsson